12. ročník medzinárodného cvičenia FTX

12. ročník medzinárodného cvičenia FTX
14. mája 2018 Jakub Liščinský

Od štvrtku rána 10. mája 2018, sa do Kežmarku a Ľubice, do oblasti najviac postihnutej prívalovými dažďami, záplavami a zosuvmi pôdy, postupne zhromažďovali záchranné tímy samaritánskych jednotiek z Rakúska, Nemecka a Slovenska, aby pomohli riešiť mimoriadnu udalosť, vyhlásenú na tomto území. 45 členov z Rakúska, 13 z Nemecka a 39 zo Slovenska, s množstvom techniky, ktorá im umožnila samostatnú existenciu v postihnutej krajine. Ubytovanie, elektrina, teplo, hygiena, teplá strava, toto všetko bolo vybudované v tábore v Ľubici, ktorý poskytoval záchranným tímom bázu, z ktorej vyrážali na jednotlivé zásahy. Ako prvé bolo potrebné absolvovať stretnutie na Krízovom štábe Okresného úradu Kežmarok, ktorý rozvinul svoje pracovisko v Ľubici. Tu zástupcovia tímov získali prvé dôležité údaje o celkovej situácii v oblasti, škodách, ktoré vznikli a potrebách pomoci, o možnosti vytvorenia tábora, ako aj ďalšie potrebné informácie.

Už počas budovania tábora musel prvý tím vyraziť na prvú záchrannú akciu a toto sa opakovalo nepretržite až do soboty popoludnia, kedy bolo cvičenie oficiálne ukončené. Tímy alfa a bravo sa pravidelne striedali pri záchrane osôb, ktoré sa stratili a zranili pri prívalových dažďoch. Museli prekonávať prekážky, od nedostupného terénu, ktorý museli dosiahnuť pešo, s kompletným záchranným vybavením, cez prekonávanie vodnej hladiny na zaplavenom území, orientovať sa museli pomocou GPS prístrojov, absolvovali nočný pochod. V ďalších situáciách riešili záchranu osôb zo zavalených priestorov, pričom sa k zraneným museli dostať po vytvorení otvorov v stene budovy.

Táto simulácia slúžila na praktické precvičenie vedomostí, ktoré účastníci získali pri predchádzajúcich vzdelávacích aktivitách. Absolvovaním náročného cvičenia sa zaradili do Jednotky rýchleho nasadenia, ktorá môže byť nasadená na mimoriadne udalosti na území Slovenska, či mimo jeho hraníc. Nedostatok spánku, jazyková bariéra, psychicky náročné situácie, náročný a neznámy terén, to všetko sťažovalo ich prácu a vytváralo náročné situácie, s ktorými sa museli vysporiadať. Pomôže im to však lepšie sa vysporiadať s možnými situáciami v reálnych zásahoch.

Tento rok účastníkom počasie nadmieru prialo a nebyť jednej poriadnej búrky, všetky fotky by boli iba s modrou oblohou, čo k poriadnemu cvičeniu celkom nepatrí.

Ešte jeden poznatok. Toľko mladých a nových účastníkov sa jedného cvičenia doteraz ešte nezúčastnilo. I pre nás organizátorov, to bolo niečo úplne nové, avšak veľmi povzbudzujúce. Ale myslím, že vznikol, napriek vekovému rozdielu, jeden úžasný tím ľudí, ktorí sa navzájom podporovali, tolerovali a spoločne ťahali za jeden povraz. A keď poviem, že sa nám v nedeľu ani rozísť nechcelo a ešte sme si to niektorí umelo predlžovali, nie som ďaleko od pravdy. A toľko chuti do práce, ešte aj po skončení cvičenia, aj mne vzalo dych (tí, čo vedia, si tú správnu fotku nájdu :) Tak už len vymýšľať ďalšie aktivity.

Ďakujem všetkým, kto akokoľvek priložil pomocnú ruku pri príprave cvičenia. Vďaka Okresnému úradu v Kežmarku, že sa opäť do cvičenia zapojil, rovnako Policajnému zboru v Kežmarku, predstaviteľom obce Ľubica, Obecnej polícii v Ľubici, Dobrovoľným hasičským zborom zo Spišskej Belej, Ľubice i Tvarožnej. Veľká vďaka patrí mojim kolegom, ktorí cvičenie pripravili Mišovi Frankovi, Tomášovi Dovjakovi i tým, ktorí sa na ňom priamo podieľali, Mišovi Frankovi, Slavovi Sakalíkovi, Evke Rodákovej, Peťovi Královi, tímlídrovi Matúšovi Hamzovi a jeho zástupcovi Petrovi Valachovičovi, squodlídrom Viktorovi Kuľhovi a Marošovi Bartkovi, logistovi Mišovi Ružbašanovi. Pred nedávnom ešte nováčikovia, dnes učiaci mladších. Verte, že z tohto mám najväčšiu radosť. Sledovať, ako mladí rastú, učia ešte mladších…

Toto FTX vo mne zanechalo strašne veľa úplne nových, veľmi pozitívnych pocitov, zážitkov. A už som čosi preskákal.

Ďakujem všetkým.

                                                       Marcel