Mobilné tiesňové volanie

Mobilné tiesňové volanie
7. februára 2015 Asociácia samaritánov Slovenskej republiky