Ako sa stať členom

Členom ASSR sa môže stať každý, kto má záujem rozširovať myšlienku samaritánstva vo svojom okolí a zapájať sa, podľa svojich možností, do aktivít ASSR. Členstvo môže získať ako fyzická, tak i právnická osoba. U osôb mladších ako 18 rokov sa na prihláške vyžaduje podpis zákonného zástupcu.

Člen ASSR sa môže rozhodnúť podporovať činnosť ASSR finančne, ako tzv. prispievajúci člen.

Žiadosť o prijatie sa uskutočňuje písomne, na predtlačenej prihláške, ktorú je potrebné vyplniť, vlastnoručne podpísať, spolu s farebnou fotografiou rozmeru 3,5 x 3 cm zaslať na adresu (fotografia môže byť nahradená elektronickou fotografiou, zaslanou na adresu [email protected]) kancelárie ASSR a uhradiť členský poplatok vo výške minimálne 20€ na číslo účtu:

5050010103/0900
IBAN: SK5509000000005050010103:
BIC: GIBASKBX

Stiahnite si PDF súbor prihlášky do Asociácie samaritánov SR

Stiahnuť

Adresa kancelárie:

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Farbiarska 29
064 01 Stará Ľubovňa