Ako sa stať členom

Členom ASSR sa môže stať každý, kto má záujem rozširovať myšlienku samaritánstva vo svojom okolí a zapájať sa, podľa svojich možností, do aktivít ASSR. Členstvo môže získať ako fyzická, tak i právnická osoba. U osôb mladších ako 18 rokov sa na prihláške vyžaduje podpis zákonného zástupcu.

Člen ASSR sa môže rozhodnúť podporovať činnosť ASSR finančne, ako tzv. prispievajúci člen.

Žiadosť o prijatie sa uskutočňuje písomne alebo elektronicky, na priloženej prihláške, ktorú je potrebné stiahnuť, vytlačiť, vyplniť, vlastnoručne podpísať a poslať poštou na nižšie uvedenú adresu alebo oskenovať a spoločne s fotografiou tváre, zaslať na adresu info@as-sr.sk. Zároveň je potrebné uhradiť členský poplatok vo výške minimálne 20€ na účet:

5050010103/0900
IBAN: SK5509000000005050010103
BIC: GIBASKBX

Stiahnite si PDF súbor prihlášky do Asociácie samaritánov SR

Stiahnuť

Adresa kancelárie:

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Lipová Aleja 1

065 44 Plaveč