ASSR na CITYrun v Starej Ľubovni

ASSR na CITYrun v Starej Ľubovni
11. júna 2015 Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

V centre Starej Ľubovne práve prebieha fantastická akcia CITYrun. Príďte si zašportovať a zároveň podporiť skvelú myšlienku – za 1km na bežiacom páse prispeje VSE RWE GROUP 33,- eurami. Výťažok pôjde pre Dom sv. Anny a Ľubovniansku nemocnicu n.o. ASSR už „prispelo“.

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte s medzinárodným samaritánskym hnutím pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.