Cvičenie Modulu týlového zabezpečenia ASSR – časť DHZ Korňa

Cvičenie Modulu týlového zabezpečenia ASSR – časť DHZ Korňa
26. marca 2015 Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Akcia s názvom „Zabezpečenie teplého nápoja pre väčší počet ľudí“, bolo zvolaná 24.12.2013 o 21:00 hod., ako cvičný tréning obsluhy poľnej kuchyne a príslušenstva.

V krátkom čase sa do hasičskej zbrojnice dostavilo 11 mužov a 6 žien, zaradených v zásahovej jednotke. Následne bola zadaná úloha a rozdelené jednotlivé funkcie. Prvá skupina vytvorila miesto a poľnú kuchyňu, druhá skupina pripravovala ingrediencie a tretia skupina zabezpečila príjazdovú cestu, výdajné miesto s rozložením stanov a stolov.

Po dovarení sa všetky skupiny spojili a po skončení sv. omše v obci Korňa, rozdali zdarma pred kostolom 300 porcií Vianočného punču. Táto akcia sa stretla najmä s milým prekvapením a úprimným poďakovaním od občanov, citujem jedného „Ste super, veríme vám a máte našu podporu“ – aj tieto slová nás poháňajú dopredu. Základom činnosti v takejto verejno-prospešnej činnosti je ochota pomôcť ľuďom bez nároku na odmenu a motivovať k tejto práci aj iných ľudí. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým zúčastneným členom DHZ Korňa za aktívnu pomoc pri zorganizovaní tejto akcie.

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte s medzinárodným samaritánskym hnutím pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.