Deň detí na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Starej Ľubovni

Deň detí na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Starej Ľubovni
20. júla 2017 Vasil Dzadik

Samaritáni spestrili tohtoročný Deň detí v Základnej škole Jána Amosa Komenského v Starej Ľubovni. Deťom ponúkli ukážky resuscitácie, základov prvej pomoci, predstavili vybavenie sanitného vozidla, v praxi ukázali postupy pri fixácii a transporte pacienta pomocou chrbticovej dlahy a vákuových dláh.

Autor: Jakub Liščinský