Dohoda medzi Dobrovoľnou požiarnou ochranou a ASSR

Dohoda medzi Dobrovoľnou požiarnou ochranou a ASSR
26. marca 2015 Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Podpis dohody je vyústením spoločnej snahy o zakotvenie úzkej spolupráce oboch organizácií pri príprave a zvládaní mimoriadnych udalostí. Spolupráca má už v tomto momente konkrétne a jasné črty, súvisiace s predstavou MV SR o zapájaní dobrovoľných organizácií pri riešení mimoriadnych udalostí. ASSR by v tomto modeli mala pôsobiť ako logistický a podporný tímpre záchranné zložky pri náročných a rozsiahlych záchranných operáciách, pod názvom Podporný modul.

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte s medzinárodným samaritánskym hnutím pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.