ETC – Dočasný núdzový tábor

ETC  (Emergency Temporary Camp) – Dočasný núdzový tábor

Keď si nás Prezídium Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky vybralo za partnera v projekte ETC – Dočasný núdzový tábor, bola to pre nás veľká česť.Projektová činnosť tvorí veľkú časť aktivít ASSR preto sme vedeli, že  nás čaká tvrdá práca, množstvo výziev, ktoré bude potrebné prekonať a obrovská zodpovednosť za vybudovanie funkčného modulu. S projektami, ktoré sa dotýkajú niektorých z aspektov dočasných núdzových prístreškov, má ASSR svoje skúsenosti a preto, keď prišla ponuka na spoluprácu vedeli sme, čo môžeme svojim partnerom v projekte ponúknuť. V rokoch 2009 – 2011 ASSR spolupracovala na projekte „ETS – management system“. O dva roky neskôr sme v projekte „SAMETS – Social Affair Management in Emergency Temporary Shelter“ riešili sociálne aspekty pri budovaní dočasných prístreškov. Dnes, opäť s odstupom dvoch rokov, začíname v spolupráci s HaZZ budovať dočasný núdzový tábor, ktorý bude v počiatočných fázach  mimoriadnej udalosti slúžiť na núdzové ubytovanie pre 250 ľudí, ktorí v dôsledku mimoriadnej udalosti prišli o svoje príbytky.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy prostredníctvom vytvorenia modulu ETC – Dočasný núdzový tábor, ktorého úlohou bude zabezpečiť schopnosť Slovenskej republiky poskytnúť v krízovej situácii niektorej z členských krajín EÚ dočasné núdzové ubytovanie a humanitárnu pomoc, vrátane kvalifikovaného personálu. Budovanie modulu tohto druhu predstavuje priamu odozvu na dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny.

Trvanie projektu: 9/2017-3/2020
Výška nenávratného finančného príspevku spolu: 8 562 324, 66 €
Výška nenávratného finančného príspevku ASSR:
286 349,59 eur (z toho NFP: 272 032,11 €, vlastné zdroje: 14 317,48€)
Projektový tím:
Renáta Penazzi (riadenie projektu)
Marcel Sedlačko
Dana Spišiaková
Vasil Dzadík
Slavomír Sakalík
Členovia ETC tímu (3 zdravotníci, 2 PSP, 2 registrátori, 2 IT špecialisti, Logistik a zástupca veliteľa pre ETC) budú nominovaní spomedzi trénovaných kandidátov:
Peter Král, Matúš Hamza, Renáta Penazzi
Vasil Dzadík, Jakub Liščinský
Ľubomír Krška, Michal Franko, Matúš Murcko , Rasťo Macko Slavomír Sakalík, Rastislav
Fatura, Iveta Lipovská
Marcel Sedlačko, Dana Spišiaková, Eva Rodáková, Soňa Sčesná, Anna Kmecová, Ján
Kobliška, Tomáš Dovjak, Katarína Hricišáková, Boris Kováč
Barbora Zichová, Gabriela Bačová