EURAMET

No slides found, please add some!

Projekt, ktorý bol iniciovaný nemeckou nevládnou organizáciou Johanitter–Unfall–Hilfe e.V., na ktorom participujú rakúski samaritáni z Arbeiter Samariter Bund Österreichs, Vláda spolkovej krajiny Štajersko a Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Garantom projektu na Slovensku bolo Ministerstvo vnútra SR.Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou komisiou, v rámci Mechanizmu civilnej ochrany a prebiehal v rokoch 2010 – 2011.

EURAMET modul je od 1. októbra 2010 zaregistrovaný na registri európskeho mechanizmu civilnej ochrany CECIS (Common Emergency Communication and Information System), čím sa od tohto dátumu stal nasaditeľným modulom zostaveným z medzinárodného tímu, určeného pre krátkodobé misie na evakuáciu ľahko a stredne ťažko zranených občanov EU, prostredníctvom komerčných lietadiel, aktivovateľný Európskou komisiou pri mimoriadnych udalostiach mimo EU alebo v rámci EU. 14-členný tím je pripravený zabezpečiť identifikovanie, prevzatie, prípravu a následnú evakuáciu, za lekárskeho dohľadu:

 • 10 stredne ťažko zranených ležiacich pacientov alebo
 • 20 ľahko zranených ležiacich pacientov alebo
 • 40 ľahko zranených sediacich pacientov alebo
 • 40 sediacich, ale nezranených osôb alebo rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú/ nepotrebujú počas evakuácie psychosociálnu pomoc

V rámci organizačného tímu sa na projekte podieľajú dvaja reprezentanti ASSR – jeden vo funkcii zástupcu personálneho a tréningového manažéra a druhý ako člen riadiacej komisie projektu.

EURAMET tím môže byť nasadený do 12 hodín od prijatia žiadosti o zásah národným kontaktným miestom participujúcich organizácií (Nemecko, Rakúsko, Slovenská republika) a na mieste operácie musí byť sebestačný po dobu najmenej 96 hodín.

Dôležitými etapami projektovej práce boli

 • workshopy,
 • vypracovanie dokumentu o organizácii a vybavení – Table of Organization and Equipment (TOE),
 • špecifický kurz tímu, vrátane kurzu bezpečnosti – aero‐medical safety and security, v spolupráci s európskym leteckým dopravcom Lufthansa, 4.-5. februára 2011 vo Frankfurte nad Mohanom
 • vypracovanie dokumentu o štandardných operačných procesoch – Standard Operating Procedures (SOPs),
 • Field Training Exercise, ktoré sa na palube lietadla na letisku v Kolíne nad Rýnom uskutočnilo 17. – 20. novembra 2011,
 • vypracovanie systému zvolávania, implementačného plánu a webových stránok.

Počas trvania projektu, ako aj po jeho ukončení, sa EURAMET tím zúčasťňoval tréningových kurzov v Rakúsku, Nemecku a na Slovensku, na ktorých sa vyškolilo 23 členov zúčastnených organizácií, z toho 6 členov ASSR, dvaja lekári a štyria paramedici.

Zoznam ASSR členov EURAMET tímu:

 1. Marcel Sedlačko – lekár evakuačného tímu (Flight Team)
 2. Zaher Mahmoud – lekár evakuačného tímu
 3. Tomáš Dovjak – paramedik prípravného tímu
 4. Dana Spišiaková – paramedik evakuačného tímu
 5. Katarína Hricišáková – paramedik evakuačného tímu
 6. Eva Rodáková – paramedik evakuačného tímu

Neustálym stretávaním a vzdelávaním členov EURAMET tímu na spoločných tréningoch je zabezpečená nepretržitá akcieschopnosť modulu a pripravenosť na nasadenie v prípade potreby, po aktivovaní Európskou komisiou, ako jedného z modulov EÚ.