EURETS

European Emergency Temporary Shelters (EURETS)

Európske núdzové ubytovanie

Emergency temporary shelters (ETS) je modul patriaci do systému Mechanizmu civilnej ochrany, ktorý zabezpečuje núdzové ubytovanie a základné služby hlavne v prvých štádiách po katastrofe/nešťastí. ETS modul je schopný akcie do 12 hodín od prijatia výzvy a dĺžka trvania nasadenia sa predpokladá na 4 týždne. V prípade, že krízová situácia potrvá dlšie obdobie, prebehne proces odovzdávania núdzového ubytovania do rúk miestnej správy/samosprávy.

V krízovej situácii sa vyžaduje rýchla akcia. Tá sa dá uskutočniť len s tímom, ktorý má vypracované podrobné operačné plány, má skúsenosti a množstvo absolvovaných cvičení. Všetky potrebné vedomosti a zručnosti získaval EURETS – manažment tím počas dvojročného obdobia trvania projektu.

Vedúcim partnerom projektu sú rakúski samaritáni z Arbeiter Samariter Bund Österreichs a vedľajšími partnermi Johanitter–Unfall–Hilfe e.V., Vláda spolkovej krajiny Štajersko a ASSR. Garantom projektu na Slovensku bolo Ministerstvo vnútra SR.

Záverečné cvičenie pod názvom FTX Stupava ukázalo skutočnú pripravenosť EURETS tímu na nasadenie do krízových oblastí. Slovenský EURETS tím pracoval v zložení:

  1. MUDr. Marcel Sedlačko – zastupoval ASSR v mamažmente projektu EURETS, člen tímu
  2. Mgr. Renáta Penazzi – team leader Sk
  3. Roman Burjak
  4. Vasil Dzadík
  5. Michal Rinkovský
  6. Mgr. Michal Ružbašan
  7. Slavomír Sakalík
  8. Martin Spišiak
  9. Bc.Dana Spišiaková
  10. Dušan Žid

Členovia EURETS modulu sú neustále pripravení využiť svoje skúsenosti a poznatky v prípade potreby nasadenia, predovšetkým na území Slovenska. Opakujúce sa záplavy, či iné prírodné alebo priemyselné katastrofy si môžu vyžadovať presídlenie obyvateľstva zo svojich domovov na miesto núdzového ubytovania. V tejto situácii je ASSR pripravené pomôcť štátnej správe, samospráve, či záchranným zložkám, zabezpečiť samostatne, či v spolupráci s inými subjektmi ubytovanie, vrátane detajlnej registrácie umiestnených ľudí, stravovanie a zdravotnú starostlivosť pre postihnuté obyvateľstvo.

EURETS medzníky

Február 2010

Workshop partnerov:  ASBÖ, ASSR, JUH, GovSt

Máj  2010

Registrácia EURETS do európskej databázy modulov v Bruseli CECIS (Common Emergency Communication and Information System)

Júl 2010

Operačná pripravenosť modulu EURETS

Máj 2011

Technická a taktická príprava

Júl 2011

Field Training Exercise v Stupave – vybudovanie tábora so všetkými súčasťami, ubytovanie 80 ľudí, ukážka pripravenosti a manažmentu tábora, riešenie neprídateľných situácií

September 2011

Budúcnosť EURETS – trvalá udržateľnosť, disseminácia

December 2011

Ukončenie projektu

Fotografie z podujatia EURETS