Európsky certifikovaný kurz prvej pomoci

Európsky certifikovaný kurz prvej pomoci
21. februára 2017 Vasil Dzadik

10. a 11. februára 2017 sa v Starom Smokovci stretli mladí, aj starší samaritáni, aby pod vedením trénerov, absolvovalo 8 z nich základný 12 hodinový Európsky certifikovaný kurz prvej pomoci, ako prvý stupeň povinného vzdelávania člena Rapid Response Team a 17ti 8 hodinový obnovovací kurz (povinnosť absolvovania obnovovacieho kurzu je vždy po uplynutí dvoch rokov od základného, či obnovovacieho kurzu). Šiesti tréneri sa striedali v oboch skupinách, aby teoreticky, ale hlavne prakticky absolvovali všetky témy určené pre toto vzdelávanie.

Ďalší stupeň vzdelávania – Úvodný kurz Rapid Response Team, ale rovnako aj obnovovací kurz RRT, sa na rovnakom mieste bude konať v termíne 24. – 26. marca 2017, na ktorý sa môžete prihlasovať už teraz.