Európsky deň tiesňového čísla 112

Európsky deň tiesňového čísla 112
21. februára 2017 Vasil Dzadik

10. februára 2017 sa v priestoroch Obchodného centra MAX v Poprade konala prezentácia zložiek Integrovaného záchranného systému, pri príležitosti Európskeho dňa tiesňového čísla 112, ktorý pripadal na nasledujúci deň, 11. februára. Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, v spolupráci s Odborom krízového riadenia Obvodného úradu v Poprade, tu pripravila pre širokú verejnosť, avšak predovšetkým pre deti a študentov, prezentáciu zložiek IZS a jednotiek Civilnej ochrany. Samaritáni tu mali samozrejme tiež svoje zastúpenie a prezentovali svoju činnosť doma či v zahraničí. Pripravené materiály, ako aj prezentácia z videí a fotografií prinášala prierez činnosti za viac ako 11 rokov fungovania. Z ostatných zložiek sa prezentácie zúčastnili Odbor krízového riadenia ObÚ v Poprade, HaZZ prezentoval svoju techniku pred OC MAX, Policajný zbor, Horská záchranná služba a Slovenský červený kríž.

Zdroj: TV JOJ