Druhý tréningový kurz v rámci projektu EURACARE Flight & Shelter v Rakúsku