Evakuácia školy na Štúrovej ulici v Starej Ľubovni