GRUNDTVIG

Už od roku 2008 sa ASSR zúčastňovala na príprave a od augusta 2010 aj na realizácii projektu v rámci programu celoživotného vzdelávania Grundtvig. Je to projekt financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom Národnej agentúry celoživotného vzdelávania na Slovensku a jeho názov je „Dobrovoľníctvo v európskych neziskových organizáciách, výmena skúseností a informácií o koordinácii činnosti a spôsobilosti zúčastnených občanov“. Za týmto, na prvý pohľad komplikovaným názvom projektu, stoja dva veľmi praktické ciele:

1.  Každá krajina sa podelí o tie najlepšie príklady z praxe vo svojej organizácii so všetkými participujúcimi partnermi,
2.  zlepší sa spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami v Európe, čo môže mať pozitívny dopad na všetky oblasti činnosti partnerov projektu.

Okrem Asociácie samaritánov Slovenskej republiky sa na projekte podieľajú samaritánske organizácie z Nemecka, Lotyšska, Litvy, Polska, Rakúska a taliansky Biely kríž. Okrem ukážky niekoľkých dobrovoľníckych projektov sa všetci hostitelia snažili vysvetliť pozadie dobrovoľníctva v ich krajine. Čo sa týka team-buildingu, priebežného hodnotenia a permanentnej komunikácie (e-mail, Facebook, vytvorená platforma, telefón) – kvalita učiaceho sa partnerstva mohla byť v tomto smere garantovaná a stále sa zlepšovala.

Každý medzinárodný míting pripravovali a organizovali koordinátori projektu v úzkej spolupráci s dobrovoľníkmi. Počas Partnerstva vzrástlo povedomie účastníkov o situácii dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií v jednotlivých krajinách. Cez výmenu skúseností a najlepších príkladov z praxe sme spoznali príležitosti na vzdelávanie a projektovú spoluprácu na európskej úrovni.

Stretnutie na Slovensku sa uskutočnilo v Starej Ľubovni a najlepšie príklady z praxe ASSR postupne prezentovali Danka Spišiaková a Tomáš Dovjak (RRT a misia na Haiti); Vasil Dzadík (Domáce tiesňové volanie – poskytovanie služby), Renáta Penazzi (Systém riadenia, kontroly a vzdelávania v oblasti poskytovania DTV a prevádzky dispečingu 24/7).

Tento projekt sa zaradil medzi najúspešnejšie projekty v rámci Samaritan International a na jeho základoch sa rozbehla ďalšia veľmi plodná spolupráca nie len v oblasti sociálnej pomoci, ale aj v oblasti posilnenia mechanizmu civilnej ochrany a protipovodňových aktivít v Európe.

Koordinátor projektu za ASSR – Renáta Penazzi