IC RRT – Úvodný kurz Jednotky rýchleho nasadenia

IC RRT – Úvodný kurz Jednotky rýchleho nasadenia
5. mája 2018 Jakub Liščinský

Možno to nazvať aj premiérou nášho nového Tréningového a vzdelávacieho centra Samaritánov v Plavči, pretože sa tu po prvý krát konalo vzdelávanie našich členov a ich počet o dosť prevyšoval doterajšie počty. 23 účastníkov Úvodného kurzu a 6 členov Obnovovacieho kurzu Jednotky rýchleho nasadenia.

O takýto počet sa staralo 7 lektorov. Dalo by sa povedať: veeeľká kopa ľudí. Ešte trochu surové podmienky, ktoré naše centrum momentálne poskytuje, sme sa snažili zjemniť ako sa dalo. A myslím, že sa to aj podarilo, aspoň podľa vyjadrení účastníkov. Počas troch dní sa teória miešala s praxou a každý si prišiel na svoje. Dni boli náročné, plné nových poznatkov, tím sa navzájom spoznával, plnil úlohy.

Večer už tradičné prezentácie zo života ASSR, misie, cvičenia, glilovačka, rozhovory do hlbokej noci. Či skorého rána? A potom spánok na poľných posteliach (treba si zvykať, cvičenie je tu hneď).

A aby toho naraz nebolo málo, súčasne sme počas týchto dní kompletne presťahovali nie len kanceláriu, ale aj naše srdce, IT centrum, dispečing s celou technológiou. Bola radosť dívať sa na troch profi ITčkárov, ďalší na telefóne, ako makali v jednom kuse, až do zdarného konca. Ale ja o tom viac nebudem a nechám priestor tomu najpovolanejšiemu autorovi Vasilovi.