Kontakt

Kancelária a kontaktná adresa

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Farbiarska 29
064 01 Stará Ľubovňa
Slovakia
Tel.: +421 52 775 68 66 (24/7 non stop linka)
E-mail: [email protected]

Sídlo organizácie

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Joliota Curie 737/41
058 01 Poprad
Slovakia

Fakturačné údaje

IČO: 42028701
DIČ: 2022092556
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č.ú.: 5050010103/0900
IBAN: SK55 0900 0000 0050 5001 0103
BIC: GIBASKBX

Chcete sa nás niečo opýtať?

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Vaša e-mailová adresa (povinné)

Predmet správy

Vaša správa