Kontakt

Sídlo organizácie

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Lipová Aleja 1
065 44 Plaveč
Slovakia

Tel.: +421 52 775 68 66 (24/7 non stop linka)
E-mail: info@as-sr.sk

Fakturačné údaje

IČO: 42028701
DIČ: 2022092556
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č.ú.: 5050010103/0900
IBAN: SK55 0900 0000 0050 5001 0103
BIC: GIBASKBX

Prezídium

Prezident:
MUDr. Marcel Sedlačko
E-mail: msedlacko@as-sr.sk

Generálny sekretár:
Mgr. Renáta Penazzi
E-mail: rpenazzi@as-sr.sk

Člen Prezídia:
Bc. Tomáš Dovjak
E-mail: tdovjak@as-sr.sk

Chcete sa nás niečo opýtať?

    Vaše meno a priezvisko (povinné)

    Vaša e-mailová adresa (povinné)

    Predmet správy

    Vaša správa