Kurz prvej pomoci

Od roku 2006 poskytuje ASSR, prostredníctvom svojich členov – školiteľov kurzy prvej pomoci, v dĺžke trvania 12 – 16 hodín. Kurzy vedú členovia ASSR – profesionálni záchranári, ktorí absolvovali 40 hodinový kurz školiteľa, na základe ktorého získali certifikát k vykonávaniu týchto školení.

Kurzy sú určené individuálnym záujemcom alebo zamestnancom podnikov, ktorých na ne vysiela zamestnávateľ. Kurzy poskytujeme i všetkým členom ASSR a jeho absolvovanie je podmienkou zaradenia do tímov a modulov, ktoré ASSR buduje.

Kurzy sa skladajú z teoretickej a praktickej časti, všetci účastníci musia absolvovať všetky predpísané výučbové stanovištia a na záver, po úspešnom absolvovaní je každému účastníkovi udelený certifikát o absolvovaní kurzu.

Fotografie z priebehu kurzu prvej pomoci