Logistický špeciál

Tím, ktorého poslaním je logistická podpora záchranných tímov, pri záchranných akciách väčšieho rozsahu a dlhšieho trvania. Myšlienka k vybudovaniu tohto tímu vychádzala z praktických skúseností záchranárov, ktorí na mieste väčších a dlhších zásahov postrádajú akékoľvek zázemie, či už miesto na oddych, či ukrytie pred dažďom, vetrom, prípadne miesto, kde je pre zasahujúce zložky zabezpečená strava, nápoje.

Zloženie modulu

  1. Oddychová časťkryté a vykurované miesto pre oddych zasahujúcich
  2. Zdravotnícka časťjedno lôžko materiálne a personálne vybavené na krátkodobé poskytovanie zdravotnej starostlivosti o zranených členov zasahujúcich tímov
  3. Kuchynská časť miesto pre prípravu a výdaj studenej a teplej stravy, studených a teplých nápojov
  4. Jedálenská časťmiesto pre konzumáciu pripravených jedál
  5. Sanitárna časť WC, základná hygiena
  6. Energy point možnosť pripojenia na 230V, nabitie RDS, mobilných telefónov a pod.

Opodstatnenosť tohto projektu sme si overili počas zásahu tímu sa uskutočnil v dňoch 13. – 14.8.2008 pri Jaskyni Hučiaca Vyvieračka, Kunova Teplica – Plešivecká planina. Počas prieskumných prác v jaskyni, došlo k strate kontaktu s dvoma sepleopotápačmi, pričom jeden bol nezvestný 30 hodín, druhý 12 hodín. Na základe tohto hlásenia sa rozbehla záchranná akcia, na ktorej sa zúčastnili členova Jaskynnej záchrannej skupiny Horskej záchrannej služby, príslušníci Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru SR. Kvôli časovej náročnosti a nemožnosti odhadu dĺžky trvania záchrannej operácie, členovia ASSR vybudovali prístrešok, ktorý 10 hodín na mieste operácie zabezpečoval miesto pre odpočinok, teplé a studené nápoje a stravu pre všetkých zúčastnených.

Podobne tento tím vybudoval zázemie – vykurované stany a zabezpečil stravovanie a tekutinový režim skoro 300 hasičom profesionálom i dobrovoľníkom, zo Slovenska a Čiech, počas Taktického cvičenia – Likvidácia lesného požiaru vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie, 27. októbra 2012.

Od roku 2013 je modul zaradený v zložkách Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ako modul ASSR – logistický špeciál a do 2 hodín od výzvy je povinný vyraziť na zásah a zabezpečovať potrebné zázemie pre zasahujúce zložky.

V 13. mája 2014 sa modul zúčastnil cvičenia na Letisku v Bratislave, kde bola simulovaná letecká nehoda lietadla pri pristávaní. Pre zasahujúce záchranné zložky, ako aj pre prítomných figurantov modul zabezpečil teplú stravu, kávu, čaj, studené nápoje, vykurovaný stan pre oddych a mobilné toalety. Celkový počet zasahujúcich a figurantov bol 300 osôb.

15 – 16. mája 2014 bol modul nasadený pri odstraňovaní následkov povodní v okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok. Prvý tábor modulu bol postavený v obci Hniezdne, kde po jeho vybudovaní 22 hodín poskytoval zázemie pre zasahujúce zložky. Následne bol tábor presťahovaný do Kežmarku, kde ďalších 6 hodín poskytoval teplú stravu a tekutiny pre zložky nasadené k zvládaniu následkov záplav. Celkovo bolo nasadených 16 členov ASSR, ktorí spolu odpracovali 419 hodín.

Modul bol v ďalšom období nasadený na viacerých cvičeniach organizovaných Ministerstvom zdravotníctva, Operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby SR, či ďalšími zložkami.

V súčasnosti prebieha dopĺňanie materiálno – technického vybavenia modulu a výcvik nových členov modulu. Vybavenie modulu je umiestnené na troch miestach v rámci Slovenskej republiky, za účelom lepšej operatívnosti v prípade potreby.