Materiálna pomoc pre obec Krivany

Materiálna pomoc pre obec Krivany
27. septembra 2017 Jakub Liščinský

Slovenský Červený kríž spoločne s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky poskytli materiálnu pomoc 60 obyvateľom, ktorí ostali bez prístrešia po požiari v rómskej osade (11.9.2017) v obci Krivany. Materiálnu pomoc Slovenského Červeného kríža (mycie a pracie prostriedky) a Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (detské oblečenie) odovzdal  dňa 17.9. 2017 riaditeľ Slovenského Červeného kríža, územného spolku Prešov Mgr. Martin Matejka, MBA, aj v zastúpení Asociácie samaritánov Slovenskej republiky, terénnej sociálnej pracovníčke Mgr. Gertrude Pribulovej.