Nikolauszug 2013

Nikolauszug 2013
26. marca 2015 Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia, už môžeme počítať dni. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, lásky plné Vianoce. Deti slovenských samaritánov, medzi ktorých patria aj mladí dobrovoľní hasiči z Korne, prežili prvú adventnú nedeľu v susednom Rakúsku.

V spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) sa zúčastnili v dňoch 29.11. až 2.12.2013 na akcii „Nikolauszug – Mikulášsky vlak,“ ktorú usporiadali rakúski samaritáni.

O 11:00 v piatok 29.12.2013

…sa deti, spolu so svojimi rodičmi, starostom obce a vedením DHZ stretli pred hasičskou zbrojnicou v Korni, kde dostali posledné pokyny. Následne sa deti spolu so svojimi supervízormi (Monikou Dubačovou, Tomášom Smrečkom, Rastislavom Faturom) presunuli do Žiliny, kde na nich čakal medzinárodný autobus. Deti plné očakávania nastúpili do autobusu, v ktorom už na nich čakali poľské deti a časť slovenských detí z východného Slovenska so supervízorom Martinom Spišiakom z ASSR. Naše deti vôbec neopúšťala radosť, ani energia z dlhej cesty. Blížil sa večer a s ňou naše hlavné mesto, kde sme videli večerný hrad, Dunaj, most Apollo, vianočné stromčeky a osvetlenie. Následné sme sa blížili k hraničnému prechodu Slovensko – Rakúsko.

O 19:00 hodine sme sa ubytovali v centre Viedne a o 20:00 hod. sme sa išli po dlhej ceste posilniť večerou do štýlovej staro-rakúskej reštaurácie, kde sme mali na výber z dvoch jedál. Po výbornej večeri sme sa prešli po centre Viedne, kde na nás z každej strany svietili vianočné svetlá, obrovské vianočné stromčeky a tak sme sa nadýchali vianočnej atmosféry. Prichádzala noc a s ňou únava a večierka.

30.11.1013 (sobota)

Nastal ďalší deň a s ním budíček o 5:00 hod. Deti sa umyli, dali si raňajky, ktoré boli vo forme švédských stolov, kde si každý prišiel na svoju chuť. Po výdatných raňajkách sme sa s deťmi, ktoré boli plné energie, vybrali po vianočnom putovaní a obdivovaní krásy susedného Rakúska. Pobalení sme sa stretli so svojimi rakúskymi sprievodcami, ktorí sa nám venovali cely výlet. Každý dostal reflexnú vestu s logom Nikolauszug a odznak s nápisom Slovensko. Nadšení sme odišli s ostatnými deťmi a samaritánmi na vlakové nástupište, kde nás privítala kapela, ktorá nám hrala slávnostný pochod. Očarení sme nastúpili do vlakov, kde bolo 450 detí z rôznych štátov. A hurá smer do Villachu. Vo vlaku každý počul smiech a radosť detí.
O 10:00 hodine priniesli samaritáni bohaté občerstvenie. Cestou sme si zaspievali vianočné piesne, hymnu, hrali sa rôzne hry a obdivovali krásu Rakúska. Po ceste nastúpili ďalšie deti. Vo Villachu vystupovalo z vlaku už 700 detí. Po vystúpení z vlaku sme sa bezpečne presúvali po ceste, kde stála polícia, ktorá mala zastavenú celú cestnú premávku a putovali sme do Kongresového centra. Tam na nás čakal obed, v Holiday Inn, vo forme švedských stolov a s talianskou kuchyňou, nakoľko je Villach neďaleko Talianska. Pre deti bolo pripravených veľa zaujímavých hier, súťaží, divadlo, spoločný tanec, tvorivé dielne, kde si mohlo každé dieťa vytvoriť vianočnú dekoráciu. Neskôr sme sa pozerali na vystúpenie baletiek. Blížil sa večer, s ním tma a my sme sa všetci vybrali na vianočné trhy vo Villachu, kde všade bolo počuť smiech, rakúske vianočné koledy. Videli sme betlehem a cítili vôňu vianočného punču, škorice, ktorá sa niesla po celých trhoch. Vianočné osvetlenie, stromčeky nás obklopovali z každej strany a všetci sme cítili to krásne čaro Vianoc. Každý dostal poukaz, ktorý bol v hodnote 2,50 € na ovocie v čokoláde. Deti mali na výber jahody, jablko, ananás, hrozno, banán, stačilo si len vybrať na čo mali chuť. Vidieť iskričky radosti v očiach detí bola pre nás vedúcich najväčšia radosť. Po trhoch sme sa opäť vrátili do Kongresového centra na večeru, kde na nás všetkých čakalo oficiálne otvorenie Der Nikolauszug. Videli sme sponzorov, usporiadateľov akcie a iných vzácnych hostí. Keď čítali štáty ako napríklad Litva, Lotyšsko, Poľsko atď., ktoré boli zúčastnené na tejto akcii a keď prečítali Slowakei (Slovensko) bolo to niečo úžasné a my sme boli šťastní, že sme mohli kričať, že sme tam. Tento galavečer ešte týmto nekončil. Deti z Rakúska pripravili pre všetkých pestrý program. Videli sme muzikály, kabarety, rôzne druhý tancov, počuli množstvo piesní, naše oči videli množstvo talentovaných detí. Bol neskorý večer a my sme sa pobrali na hotel.

1.12.2013 (nedeľa)

Ráno opäť raňajky a späť do Kongresového centra za zábavou. Pred obedom prišiel pre nás autobus a viezli sme sa na Monkey Mountain – Opičia hora, kde sme mohli vidieť 145 opíc, ktoré boli voľné pustené po 5 000 m2 územia, dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí o tomto druhu opíc. Nakoľko bolo chladné počasie, samaritáni mali pre nás prichystaný horúci čaj a šišky. Potom sme sa opäť presunuli do Kongresového centra na obed a neskôr sme sa pobalili a išli sme späť vlakom do Viedne. Vo vlaku nás čakalo milé prekvapenie. Navštívil nás Mikuláš, ktorý nás obdaril balíčkom. Pokračovali sme v hrách a piesňach. Cesta do Viedne neuveriteľne rýchlo ubehla a hurá do hotela a na večeru.


2.12.2013 (pondelok)

Skoro ráno nás čakali skvelé raňajky a hurá na Slovensko, kde nás bezpečne odviezol autobus poľských samaritánov, ktorým taktiež ďakujeme.

Takto sme prežili prvú adventnú nedeľu. Našim cieľom bolo vidieť tu radostnú iskričku v očiach našich detí (či už to boli zdravotne postihnuté, mentálne postihnuté a deti v hmotnej núdzi), ktoré by bez pomoci rakúskych a slovenských samaritánov nikdy nezažili takto super zorganizovaný výlet. Vďaka patrí aj slovenským supervízorom za zodpovedné postráženie detí tak ďaleko od ich rodného domova a rodičov.

 

Spracoval: Monika Dubačová

Foto: Rastislav Fatura

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte s medzinárodným samaritánskym hnutím pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.