Pomáhali sme na Dobrom festivale v Prešove

Pomáhali sme na Dobrom festivale v Prešove
21. júna 2015 Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Aj tohto roku pomáhali samaritáni k úspešnému priebehu Dobrého festivalu 2015 v Prešove. Pre detský kútik postavili veľký stan, aby ani počasie nenabúralo výborný program, zabezpečovali tu zdravotnícky dozor a zorganizovali viacero ukážok poskytovania prvej pomoci a učili jej poskytovaniu malých i väčších. Vydarená akcia. Vďaka zúčastneným Milošovi, Matúšovi, Anke, Petrovi, Bohušovi a Jakubovi :-)