Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/as-sr.sk/public_html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/options/redux-framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Profil obstarávateľa - Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Profil obstarávateľa

 

Podľa § 63 zákona č. 434/2016 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania.

Dátum zverejnenia Zvolený postup
verejného obstarávania
Názov zákazky Podklady k súťaži Správa o výsledku
12.09.2018 Zákazka s nízkou hodnotou. Prevádzková
budova ASSR Plaveč – Rekonštrukcia strechy

4 Výzva


4.1 Príloha č. 1 – Prevadzkova budova ASSR_PLAVEC_rekonstrukcia strechy

4.2 Príloha č. 2 – Identifikacne udaje

4.3 Príloha č. 3 – Formulár plnenia kritérii

4.4 Príloha č. 4 – vykaz vymer

4.5 Príloha č. 5 – Zmluva o dielo 6.8.2018

Správa o zákazke k Rekonštrukcii strechy