Profil obstarávateľa

 

Podľa § 63 zákona č. 434/2016 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania.

Dátum zverejnenia Zvolený postup verejného obstarávania Názov zákazky Podklady k súťaži Správa o výsledku