4.1 Príloha č. 1 – Prevadzkova budova ASSR_PLAVEC_rekonstrukcia strechy