Projekt SAMETS v Bruseli (SK/EN)

Projekt SAMETS v Bruseli (SK/EN)
1. marca 2016 Vasil Dzadik

Dočasné núdzové ubytovanie je pre ASSR témou už niekoľko rokov. V spolupráci s partnerskými organizáciami zo Samaritan International (Taliansko, Nemecko, Rakúsko) sme v projekte SAMETS riešili sociálne aspekty pri budovaní dočasného núdzového ubytovania. Je to oblasť, ktorej sa pri budovaní a riadení dočasného núdzového ubytovania venuje najmenej pozornosti, ale jej nedocenenie môže spôsobiť obrovské problémy. „Smernica“, ktorá vďaka projektu vznikla, dáva šancu tým najzraniteľnejším skupinám osôb v akejkoľvek spoločnosti prežiť krízovú situáciu dôstojne a podľa možností čo najlepšie.

Cieľom projektu bolo poukázať na základné potreby detí, starých ľudí, postihnutých a ľudí z odlišných kultúr a etník v prípade, že stratia svoje domovy a sú odkázaní na pomoc iných, resp. na život v tábore. Slovenským samaritánom a ich partnerom sa podarilo vytvoriť nástroj, ktorý môže pomôcť rýchlejšie a lepšie reagovať na vznik mimoriadnej situácie. Smernicu budú samaritáni využívať pri vzdelávaní a tréningoch samaritánskych tímov. Budeme sa snažiť, aby sa dostala do povedomia širšej odbornej verejnosti a veríme, že informácie obsiahnuté v smernici pomôžu manažmentu akejkoľvek organizácie pri efektívnom budovaní dočasného núdzového ubytovania.

 

Na projekte SAMETS pracoval tím v zložení:

  • Mgr. Renáta Penazzi – koordinátor projektu a spoluautor smernice
  • Mgr. Petra Zemanová – psychológ
  • Mgr. Gabriela Bačová – psychológ
  • MUDr. Marcel Sedlačko – vedúci tréner ASSR

 

Fotodokumentácia zo záverečného rokovania v Bruseli pred delegátmi Európkej Komisie – DG ECHO (Directorate General Humanitarian aid and Civil Protection).

SAMETS project concludes in Brussels

On 26 January, the EU-financed SAMETS project (“Social Affairs Management in the Emergency Temporary Shelter”) held its final conference in Brussels. They presented their guidelines on working with groups with special needs in emergency shelters.

The final event of the project coordinated byANPAS was held in Brussels, in the rooms of the representative office of the German state of Rhineland-Palatinate. ANPAS and the project partners ASBASBÖASSR and WKworked together for over two years to improve the care for groups with special needs such as the elderly, people with disabilities, children or migrants in an emergency shelter. In a number of workshops and exercises in Austria, Germany, Italy and Slovakia, the partners consulted experts to define the special needs of their target groups and how to address them.

The result is a guideline document which is available in all languages of the participating partners. All key points on how to accommodate the specific target groups have been accumulated in a handy pocketbook, which can be used in training relief workers but also as a direct reference for volunteers working in a shelter.

The guidelines can now be adopted by the Samaritan organisations and other NGOs in disaster relief and humanitarian aid. The refugee crisis, which had not been foreseen in its full severity at the beginning of the project, has since made the results even more meaningful. After all, many of the challenges that vulnerable people in disaster relief shelters experience can also be found in temporary accommodation for recently arrived refugees.

The Samaritan organisations are pursuing two follow-up projects that address other aspects of the disaster relief process chain for vulnerable people. Both were also presented at the final conference. The ADAPT project aims to improve emergency evacuations of the target group, whileINDRIX will develop a resilience index to assess gaps in the inclusiveness of the process chain and thus identify further potential for improvement.

Just like the follow-up projects, SAMETS was co-financed by the European Commission’s DG Humanitarian Aid and Civil Protection.

http://www.samaritan-international.eu/samets-project-concludes-in-brussels/