Republiková konferencia

Republiková konferencia
13. februára 2018 Jakub Liščinský

Prvý februárový víkend sa stretli samaritáni z celého Slovenska na Chate Pieniny v Lesnici, aby sa opäť po roku stretli, zhodnotili fungovanie organizácie za posledné roky, informovali členov o aktivitách, plánoch.

Oficiálnym jazykom Republiková konferencia alebo po novom Valné zhromaždenie. Najvyšší orgán občianskeho združenia, s najvyššími právomocami. Bol najvyšší čas na zvolanie tohto orgánu, pretože za roky sa mnoho vecí zmenilo a bolo treba reagovať, aby organizácia mohla napredovať.

Delegáti schválili predovšetkým nové Stanovy ASSR, zvolili nové Prezídium ASSR. Verím, že všetky zmeny, ktoré Valné zhromaždenie schválilo, budú na prospech rozvoja ASSR, podporia nové aktivity, pritiahnu nových členov…

Len čo budú Stanovy schválené Ministerstvom vnútra SR, budú k dispozícii na web stránke. Zatiaľ aspoň základné informácie.

Na ďalšie 4-ročné obdobie bolo schválené Prezídium, v zložení:

Prezident:                              MUDr. Marcel Sedlačko

Generálny sekretár:           Mgr. Renáta Penazzi

Člen Prezídia:                       Bc. Tomáš Dovjak

Audítor:                                  JUDr. Dušan Kormaník

A po oficiálnej časti samozrejme nasledovala prechádzka po okolí, Szcawnica je už tradičným lákadlom, ale Koci zamek všetky výpravy bezpečne minuli. Vyhriate sauny, bazén. Večer už bol pripravený DJ Maroš, ktorý promtne reaguje nie len na živelné katastrofy, ale aj na naše žiadosti o zábavu pár dní pred jej konaním. Nuž, dlhá noc to bola, ale myslím, že potrebná. Aj toto je forma teambuildingu.