Samaritáni pomáhali postihnutým Filipínam

Samaritáni pomáhali postihnutým Filipínam
26. marca 2015 Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Slovenskí samaritáni poskytovali zdravotnícku pomoc na tajfúnom zničených Filipínach. Už 14. novembra odcestoval na Filipíny Assessment team rakúskych a slovenských samaritánov, v zložení Manfred Führer, Renáta Penazzi a Alois Pommer, aby na mieste vykonali prieskum možnosti nasadenia zdravotníckeho tímu a tímu pre prípravu pitnej vody. Tento tím pôsobil v postihnutej krajine 9 dní a počas nich odviedol úžasnú prácu, ktorá pripravila pôdu pre úspešné pôsobenie zdravotníckych tímov. Zabezpečili pre tím to najdôležitejšie: miesto práce, oficiálnu akceptáciu činnosti zdravotníckych tímov na Filipínach Ministerstvom zdravia a Svetovou zdravotníckou organizáciou, ubytovanie.

A tak 22.11. mohol na dlhú cestu na Filipíny vyraziť Medic Team 1, nasledovaný 30.11. Medic Team 2. Oba tímy sa šťastne vrátili domov 8. decembra. O ich pôsobení sa môžte dočítať na našich stránkach.

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte s medzinárodným samaritánskym hnutím pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.