Samaritáni v obci Chmeľnica

Samaritáni v obci Chmeľnica
15. marca 2018 Jakub Liščinský

Na pozvanie starostky obce Chmeľnica Ing. arch. Zity Pleštinskej, zavítala ASSR 2.3 na Obecný úrad. Tim v zložení Evka Rodáková, Anna Mária Bednárová, Maroš Bartko, Martin Adamjak a Jakub Liščinský predstavil fungovanie Asociácie samaritánov, kde nechýbali ani ukážky prvej pomoci. Súčasťou tímu bola aj nová členka ASSR Jana Bartková z Chmeľnice.

Po príchode tím už očakávali obyvatelia obce, no najmä jej najmladší šikovní záchranári. Tento deň začal prezentáciou činnosti ASSR a predstavením tímov Jednotky rýchleho nasadenia (SkRRT), Pátrania a záchrany osôb (USAR) a nezabudli sme spomenúť ani náš najnovší tím Leteckej evakuácie (Euracare Flight & Shelter). Následne prebiehali názorne ukážky kde členovia tímu predviedli KPR, teda resuscitáciu, ktorú si ihneď takmer väčšina vyskúšala a veľmi úspešne.

Krčný golier, dlahy na fixáciu končatín, spine-board – chrbtová doska, či mnohé iné profesionálne pomôcky ASSR sa deťom taktiež páčili, aj keď najväčší úspech zožali ukážky našich vozidiel, a to Sanitky Mercedes Sprinter a zásahového vozidla Toyota Hillux. Celou dedinou sa napokon ozývali sirény, ktoré dávali všetkým na známosť, že prebieha záverečná ukážka sirén.

Ďakujeme za pozvanie, milú spoločnosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia.