Samaritánsky Contest 2018

Samaritánsky Contest 2018
6. septembra 2018 Jakub Liščinský

ASSR a DHZ Korňa spoločne bojovali na SAMI. Conteste 2018

Dva tímy zo Slovenska zložené z mladých samaritánov nám uzavreli leto 7. ročníkom Medzinárodnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktorá sa konala v dňoch 24. až 27. augusta v Nemeckom meste Flensburg a v Dánskom meste Sønderborg. Táto súťaž sa koná v dvojročných intervaloch v jednotlivých štátoch Európy, združených v organizácii Samaritan International.

24. august (piatok) ZAHÁJENIE SÚŤAŽE

Slovenskí samaritáni sa po niekoľko hodinovej ceste  ubytovali v Nemeckom meste Flensburg, kde ich čakala registrácia a následne večera. Po výdatnej večeri nasledovalo zahájenie súťaže pod názvom  „SAMARITAN Contest  2018”.

 

25. august (sobota) SÚŤAŽ

Sobota sa niesla v súťažnom duchu. Skorý ranný budíček, rýchle raňajky, posledné slova o taktike a hor sa do boja. Ako prvá zo SR vyštartovala skupina A pod vedením Jakuba Liščinského (člen ASSR) a o niekoľko hodín neskôr sa do boja pustila skupina B pod vedením Rastislava Faturu (člen DHZ Korňa a ASSR). Táto súťaž pozostávala z niekoľkých častí. Prvá časť bola rozdelená na niekoľko úloh: orientácia v meste Flensburg. Po obdŕžaní mapy a otázok jednotlivé odpovede na uvedené otázky sa nachádzali v meste Flensburg, ďalej súťaž v zručnosti a najdôležitejšiu časť tvorila PRVÁ POMOC.

Prvá pomoc bola rozdelená do štyroch stanovísk, ktoré sa nachádzali v určitých častiach mesta Flensburg. Tu sa súťažiaci stretli s niekoľkými prípadmi ako napr. zasiahnutie el. prúdom, kolaps s následnou KPR, šok, mozgová mŕtvica, poranenie brucha pri bitke, poranenie chrbtice, podchladenie a pod. Tieto zinscenované úlohy preverili u súťažiacich znalosti prvej pomoci, ale aj schopnosti reagovania v určitých nepriaznivých situáciách ako napr. bitka opilcov, maloletí pod vplyvom alkoholu, či zvedaví diváci. S týmto všetkým museli súťažiaci bojovať. Po ukončení prvej časti nasledoval písomný test. Po tomto náročnom dni čakala na súťažiacich večera, po ktorej sa  im obnovili sily a mohli sa venovať tretej časti súťaže. 

Tretia časť súťaže  bola KREATÍVNA ČASŤ, môžeme povedať, že bola na odľahčenie a spríjemnenie atmosféry pre jednotlivých súťažiacich.  Cieľom tejto časti bolo predviesť 5 minútovú scénku na tému „Piráti z Baltského mora”. Táto časť bola hodnotená potleskom súťažiacich. Tu ukázali slovenskí samaritáni svoj herecký talent a skončili na peknom druhom mieste.

26. august (nedeľa) OBJAVENIE HISTÓRIE V DANSKOM MESTE Sønderborg

V nedeľu všetci účastníci súťaže vycestovali do Dánskeho mesta Sønderborg. Maličké mestečko v sebe ukrývalo významnú udalosť dánskych dejín, kde sa odohrávala vojna medzi Pruskom a Dánskom r. 1864. V tomto meste sa samaritáni vrátili niekoľko rokov späť do histórie. Vyskúšali  si vyrobiť náboj do pušky, napísať list svojej rodine, vyskúšali si prácu s morseovkou a upiekli si placky. Po výnimočnom zážitku sa vrátili späť do mesta Flensburg, kde sa konala spoločná večera a vyhodnotenie súťaže.

Výsledky súťaže : Asociácia samaritánov Slovenskej republike sa umiestnila na 4. mieste.

Tím SKUPINY A: vedúci Jakub Liščinský
súťažiaci: Monika Dubačová (člen DHZ Korňa), Annamária Koreňová, Marcela Čontofalská, Viktor Kuľha, Martin Adamjak

Tím SKUPINY B: vedúci: Rastislav Fatura (člen DHZ Korňa),
súťažiaci: Anabela Staníková(člen DHZ Korňa),
Natália Kminková (člen DHZ Korňa), Nikola Bohačíková (člen DHZ Korňa),
Adam Tešla (prekladateľ – ASSR)