Sponzorský dar, rýchlorozkladateľný stan od spoločnosti Expodom

Sponzorský dar, rýchlorozkladateľný stan od spoločnosti Expodom
14. februára 2020 Jakub Liščinský

Pri našej činnosti na miestach katastrof, či mimoriadnych udalostí na Slovensku alebo za hranicami, si vo väčšine prípadov musíme sami pripraviť priestor, prístrešky, stany, kde budeme pomáhať tím, ktorí to najviac potrebujú, ale rovnako sa musíme postarať aj sami o seba, vytvoriť si zázemie.

Častokrát je to mimo rôznych budov, prístreškov, ktoré by sa na tento účel dali využiť. Označujeme to slovom sebestačnosť, čo je jedna zo základných podmienok jednotiek a modulov, akými sme aj my.

Za týmto účelom musíme disponovať dostatočným počtom rôzne veľkých stanov, prístreškov, ktoré vieme rýchlo postaviť, aby sme sa mohli orientovať na pomoc druhým, čo je našou hlavnou úlohou.

V tomto úsilí nám podala pomocnú ruku spoločnosť Expodom, ktorá nám sponzorsky venovala rýchlorozkladateľný stan 6 x 3 m, poskytujúci ďalšie možnosti pomoci na miestach nešťastí.

Touto cestou im ďakujeme a želáme veľa úspechov.