Tréning Podporného modulu

Tréning Podporného modulu
26. marca 2015 Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Pri zásahoch takéhoto typu sú samotní záchranári konfrontovaní extrémne nepriaznivými podmienkami, ktoré môžu byť znásobené nepriazňou počasia, náročným terénom a pod.

Modul má fungovať ako pomoc a podpora, bude poskytovať miesto pre odpočinok, vo forme vykurovaného stanu, záchranárom bude poskytovaná teplá strava a studené a teplé nápoje, rovnako vo vykurovanom stane, zabezpečené budú toalety.

Tréning bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej sme spoločne tvorili pravidlá fungovania modulu, ktoré budú spracované do písomnej podoby a v praktickej sme vybudovali modul a hľadali najvhodnejšie usporiadanie všetkých súčastí modulu. Zaujímavo a veľmi vhodne doplnili modul členovia ASSR z DHZ Korňa, ktorí priviezli vlastné vybavenie, vrátane vojenskej poľnej kuchyne a malých stanov.

Tréningy tohto modulu budú pokračovať aj v budúcom roku, predpokladáme aj s ďalším vybavením.

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte s medzinárodným samaritánskym hnutím pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.