Urban Search And Rescue – USAR

Urban Search and Rescue

Previous

Next

Tím pátrania a záchrany, ktorého úlohou je pátranie po osobách v zavalených budovách, či iných stavbách, najčastejšie v dôsledku zemetrasení alebo pádov stavieb z iných dôvodov. 

Tím sa skladá z viacerých súčastí:

  1. Tím pátrania – je tvorený špeciálne cvičenými psami s psovodmi a/alebo špeciálne školenými záchranármi, ktorí využívajú technické prostriedky na vizuálnu alebo hlasovú identifikáciu zavalených obetí. 
  2. Technický tím  po identifikácii miesta nálezu zasypanej obete musí tento tím zabezpečiť prístup k zasypanému pre poskytnutie zdravotníckej pomoci, prostredníctvom špeciálnej techniky, ako je hydraulické náradie, špeciálne píly, vŕtačky, lanová technika a ďalšie.
  3. Zdravotnícky tím – po umožnení prístupu k obeti, v rámci možností, vykoná prvotné vyšetrenie a ošetrenie a za pomoci technického tímu transportuje zasypanú obeť von z ruín. Následne zasypaného odovzdáva do rúk ďalším záchranným zložkám, prítomným na mieste.

Slovenskí samaritáni sa do tejto aktivity pustili v roku 2011, kedy boli oslovení rakúskymi samaritánmi, aby sa stali súčasťou rakúskeho registrovaného USAR modulu, pod názvom MUSAR AT 2, SA-RRT (Medium Urban Search And Rescue Austria 2, Samaritan Austria – Rapid Response Team). V roku 2011 prebehlo niekoľko náročných tréningov a cvičení v Rakúsku, ktoré vyústili do začlenenia 7 slovenských samaritánov do tohto modulu a následne sa 5 z nich zúčastnilo týždenného cvičenia v nemeckom Weeze, na holandských hraniciach, kde v špeciálnom tréningovom centre absolvovali fiktívnu záchrannú operáciu v krajine K-Land, postihnutej zemetrasením.

Tréningy tohto tímu pokračovali aj v nasledujúcich rokoch a úlohy pre USAR tím sú pravidelnou súčasťou všetkých spoločných tréningov rakúskych a slovenských samaritánov.

V roku 2013 sa spoločný tím mal možnosť zúčastniť veľkého medzinárodného cvičenia ARF DiREx 2013 v Thajsku. 26 zúčastnených krajín, 1 800 cvičiacich. Bližšie informácie tu.

Príprava spoločného tímu pokračovala aj v roku 2014, kedy sa opäť medzinárodný rakúsko – slovenský tím zúčastnil cvičenia Estonia Rescue Board v Estónsku. 

Koncom roku 2014 slovenská časť USAR tímu absolvovala spoločné cvičenie so Záchrannými brigádami HaZZ zo Žiliny, Humenného a Malaciek, v priestoroch Záchrannej brigády v Malackách a v priestoroch bývalého pivovaru Stein v Bratislave, v ktorom v tom čase prebiehali demolačné práce. 

Cieľom je, v spolupráci s inými záchrannými zložkami, vybudovať slovenský Light USAR tím pre potreby SR tak, aby bol tím nepretržite pripravený na akýkoľvek zásah. Ďalším cieľom do budúcna je rozšíriť tento tím, aby spĺňal kritériá pre Medium USAR tím a po jeho medzinárodnej certifikácii podľa pravidiel INSARAG, bol uznaný ako špeciálny modul Európskej únie, schopný zasahovať kdekoľvek vo svete.