Záchranári deťom 2015

Záchranári deťom 2015
5. júna 2015 Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Aj samaritáni venovali víkend deťom… To bolo radosti! :-)

 

 

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte s medzinárodným samaritánskym hnutím pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.