Zazimovanie

Zazimovanie
1. marca 2016 Vasil Dzadik

Zazimovanie je jednou z kľúčových činností starostlivosti o materiál a techniku. A tak pätica odhodlaných – Miško Mačuga, Dávid Fedor , Matúš Hamza, Marcel Sedlačko a Renáta Penazzi (pod známym heslom „piati za všetkých“ ) sa rozhodla urobiť čo sa dá, aj pri nepriaznivých priestorových podmienkach, s ktorými ASSR bojuje už dlhší čas. Krásnu slnečnú novembrovú nedeľu sme teda strávili v garážach, skladoch a kotolniach, aby sme učinili za dosť svojmu svedomiu a uskladnili náš ťažko nadobudnutý materiál, potrebný hlavne pri mimoriadnych udalostiach.

Veľká vďaka patrí mestu Stará Ľubovňa a riaditeľovi spoločnosti SLOBYTERM Ing. Milanovi Malastovi, ktorý nám umožnil uskladniť materiál, vozidlá a prívesy v priestoroch patriacich Slobytermu.