Úvod

Domáce tiesňové volanie

Kurzy prvej pomoci

Zdravotnícke zabezpečenie podujatí

„Asociácia samaritánov Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte s medzinárodným samaritánskym hnutím pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.“(Motto zo Stanov Asociácie samaritánov Slovenskej republiky).

Aktuálne články

Facebook

Najnovšie fotografie