COVID-19 tím

  • Zasahujúci tím počas pandémie ochorenia COVID-19

    Na fungovaní karanténnych stredísk sa podieľa množstvo ľudí a my sme sa rozhodli vám ich predstaviť.

    by