TV JOJ: Samaritáni a hasiči v akcii

TV JOJ: Samaritáni a hasiči v akcii
13. mája 2015 Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Rakúski a slovenskí Samaritáni sa stretli v bývalom vojenskom priestore Záľubica pri Kežmarku.

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte s medzinárodným samaritánskym hnutím pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.